Ochrana osobních údajů

Provozovatelem stránek www.rectelaonline.cz je společnost ON/OFF Marketing s.r.o. se sídlem:

Podlesí 52
53401 Holice
identifikační číslo: 054 77 123

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Hradci Králové, spisovná značka C 37902.

provozovatel je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00070983.

Dále provozovatelem je společnost NLP Akadémia, s.r.o. se sídlem:

Bratislava 3,
Letecká 22,
PSČ 831 03
identifikační číslo: 46 380 353

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Bratislavě I Oddíl: Sro, Vložka číslo: 76333/B

1.     Provozovatel se zavazuje chránit svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

2.     Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat svěřené osobní údaje.

3.     Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb.

Jaké osobní údaje shromažďujeme

O uživateli shromažďujeme tyto osobní údaje:

jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační údaje

Jak s osobními údaji nakládáme

1.       Veřejné i neveřejné osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi provozovatele.

2.       Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatel webu ON/OFF Marketing s.r.o. a firma NLP Akadémia, s.r.o.

Velmi nám záleží na tom, abychom se nedopouštěli spamování. Všechny zprávy, které rozesíláme, jsou opatřeny odkazem pro odhlášení. Pokud zprávy od nás nechcete dále dostávat, použijte, prosím odhlašovací odkazy nebo nám napište emailem na adresu podpora@rectelaonline.cz.